Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségébenKedvezményezett neve: Ajka Város Önkormányzata
A projekt címe:„Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében”
A szerződött támogatás összege:492.397.893,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %
Projekt tervezett befejezési dátuma:2021. május 31.
Projekt azonosító száma:EFOP-1.5.2-.16.-2017-00007


Rövid összefoglalás a projektről:

Ajka Város Önkormányzata konzorciumi formában, a partnerekkel közösen beazonosított szükségletek alapján valósítja meg a „Humán közszolgáltatások fejlesztése Ajka térségében” című pályázati programot.

A konzorcium vezetője Ajka Város Önkormányzata, tagjai Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ, Halimba Község Önkormányzata, Kislőd Község Önkormányzata, Magyarpolány Község Önkormányzata, Molnár Gábor Műhely Alapítvány, Nyirád Község Önkormányzata, Sportváros Nonprofit Kft, Úrkút Község Önkormányzata, valamint Városlőd Község Önkormányzata.

A pályázat célkitűzése, hogy a térségben működő humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését ösztönző programok megvalósuljanak, a szakemberhiány mérséklődjön, valamint a célkitűzéshez kapcsolódó Helyi emberi erőforrás fejlesztési tervben (HEFT) meghatározott intézkedések megvalósuljanak.

A projekt keretében az általános célkitűzéseink a lakosság életminőségének javítása, és a térség népességmegtartó képességének növelése, az Ajkai Járás népességmegtartó képességének erősítése az innovatív, kreatív és szolidáris közösségi kezdeményezések által, a helyi társadalom fejlesztése a helyi közösségek bevonásával, a helyi szereplők együttműködésén alapuló fejlett, és fenntartható gazdasági-, társadalmi környezet kialakítása.

Speciális célkitűzéseink, a lakosság életminőségének javítása a humán közszolgáltatások minőségének fejlesztésével, a fiatalok helyben tartása a számukra vonzó jövőkép megteremtésével, a helyi identitástudat és az együttműködés erősítése, a helyi értékek megőrzése, fejlesztése innovatív eszközökkel a fenntartható fejlődés figyelembevételével, a helyi közösség részvételének erősítése, képzett és szolidáris helyi társadalom megteremtése.


Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg
1. Ajka Város Önkormányzata - konzorciumvezető 225.437.364.- Ft 225.437.364.- Ft
2. Ajkai Család- és Gyermekjóléti Központ 44.749.354.- Ft 44.749.354.- Ft
3. Halimba Község Önkormányzata 14.554.157.- Ft 14.554.157.- Ft
4. Kislőd Község Önkormányzata 22.956.197.- Ft 22.956.197.- Ft
5. Magyarpolány Község Önkormányzata 21.615.197.- Ft 21.615.197.- Ft
6. Molnár Gábor Műhely Alapítvány 41.841.200.- Ft 41.841.200.- Ft
7. Nyirád Község Önkormányzata 17.865.976.- Ft 17.865.976.- Ft
8. Sportváros Nonprofit Kft. 48.994.714.- Ft 48.994.714.- Ft
9. Úrkút Község Önkormányzata 26.886.197.- Ft 26.886.197.- Ft
10. Városlőd Község Önkormányzata 27.497.537.- Ft 27.497.537.- Ft
Összesen: 492.397.893.- Ft