[ BEZÁR ]

Hírek
Művelődési ház (IKSZT)
Dokumentumok
Halimba
Önkormányzat
Civil szervezetek
Intézmények
Vállalkozók
Galéria
Közérdekű adatok
Kapcsolat
Csatornázás
Halimbai hírek
Gyógynövény Tankert
Települési Értéktár
Pályázatok
Geotúrák

Felhívás szociális célú tűzifa támogatásra

FELHÍVÁS

Tájékoztatom a Tisztelt Halimbai Lakosokat, hogy Halimba Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 20/2020. (XI.25.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint idén is biztosít a szociálisan rászoruló személyeknek szociális célú tűzifát.

A tűzifáért az Önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér. A támogatás a beérkezett kérelmek számától és a rendelkezésre álló készlettől függően kerül majd kiosztásra.

A Rendelet 2. § (1) bekezdése szerint szociális célú tűzifa támogatás állapítható meg annak az igénylőnek, aki:
a) a szociális igazgatásról, valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2020. (VI.15.) polgármesteri rendelet szerinti rendszeres települési támogatásra jogosult, vagy
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
c) aktív korúak ellátására, vagy
d) időskorúak járadékára jogosult, vagy
e) gyermeket nevel, vagy
f) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
g) 65. életévét betöltött nyugdíjas, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 90.000,- Ft-ot, egyedülálló és egyedül élő esetén a 140.000,- Ft-ot,
h) nyugdíjszerű ellátásban részesül, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 90.000,- Ft-ot, egyedülálló és egyedül élő esetén a 140.000,- Ft-ot,
i) közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.

Az ellátás iránti kérelmeket az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon 2020. november 26. – 2020. december 9. napjáig lehet benyújtani a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Halimbai Kirendeltségén (8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16.)

A kérelmező a támogatásra történő jogosultság elbírálásához köteles a maga és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, saját és hozzátartozói jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, és a szükséges igazolásokat mellékelni.
Az érdeklődők a pályázattal kapcsolatban bővebb információt a 06-88/237-003 telefonszámon kaphatnak.
A pályázatok elbírálása a beadási határidőt követően soron kívül megtörténik.


Halimba, 2020. november 25.

Kovácsné Véber Eszter
polgármester


Fájlok

2020-11-25_SQJ6W_nyomtatvany_szoc._celu_tuzifa.docx - (19.19 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz8452 Halimba, Petőfi S. u. 16 E-mail: hivatal [ kukac ] halimba.hu