[ BEZÁR ]

Hírek
Művelődési ház (IKSZT)
Dokumentumok
Halimba
Önkormányzat
Civil szervezetek
Intézmények
Vállalkozók
Galéria
Közérdekű adatok
Kapcsolat
Csatornázás
Halimbai hírek
Gyógynövény Tankert
Települési Értéktár
Pályázatok
Geotúrák

1.3. Gazdálkodó szervezetek

Halimbai Hársfa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

Cím: Halimba, Bányász utca 18.
OM: 202586
Az intézmény fenntartója: Halimba Község Önkormányzata
A fenntartó székhelye: 8452 Halimba, Petőfi u. 16.
Telefon: 06-88/ 237-010
Fax: 06-88/ 237-010
E-mail cím: harsfaovoda@halimba.hu

Adószám: 15818566-2-19
Óvodavezető: Kovács Attiláné

Az intézmény leírása
Halimba település Veszprém megyében a déli Bakony lábánál Ajkától 13 km-re található. Halimba neve a bauxitról és a „gyógyfüves papról”, Dr. Szalai Miklós esperesről ismert. A település közepén található a Halimbai Hársfa Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha intézmény, ami 1974-ben Napközi Otthonos Óvoda néven alakult meg és indította óvodai tevékenységét. Jelenleg a 78+8 férőhelyes intézményben 3 óvodai és egy 8 férőhelyes mini bölcsődei csoport működik.
A gyermekek Halimba, Szőc településekről kötelező felvételt biztosítva érkeznek hozzánk. Alapító okiratunk lehetővé teszi, hogy a családok Ajka- Padragkút, Öcs, Pula, Taliándörögd, Nagyvázsony, Nyirád, Devecser, Ajka, Tapolca, Sümeg településekből is intézményünket válasszák, a szabad óvoda választás lehetőségével élve. A gyermekcsoportok számára három homogén csoportot biztosít az intézmény és egy mini bölcsődei csoportot. A kiscsoportba 2,5-3 éves gyerekek járnak. A középső csoportban a 4 -5 éveseket, a nagycsoportban az 5-6-7 éveseket fogadjuk.
Az intézmény személyi feltételei biztosítottak, jelenleg 1 fő kisgyermek gondozó 1,5 fő bölcsődei dajka segítségével látja el a 3 év alatti gyermekeket és 6 fő óvodapedagógus dolgozik aktívan. Három fő óvodapedagógus van CSED-en, GYED-en. Az óvodapedagógusok munkáját 1 fő pedagógiai asszisztens és 3 fő dajka segíti. Az óvodapedagógusok közül mindenki rendelkezik felsőfokú szakirányú végzettséggel. A nevelőtestületünk tagjai közül 1 fő vezetői szakvizsgával, 1 fő fejlesztő óvodapedagógus szakvizsgával, 1 fő pedig tehetséggondozó szakvizsgával rendelkezik. Az irodai adminisztrációs feladatokat 1 fő óvodatitkár segíti. A különleges bánásmódot igénylő gyermekeink fejlesztésében speciálisan képzett szakemberek (gyógypedagógus, utazó logopédus, kutyás terapeuta, szociális munkás, fejlesztőpedagógus) segítik munkánkat. Az óvodapedagógusok életkor szerint 1 fő 20-25 éves, 2 fő 30-35 év közötti, 3 fő 35-40 év közötti, 2 fő pedig 50-55 év közötti. Az energikus, fejlett digitális kompetenciákkal rendelkező, elhivatott fiatal pedagógusok és az idősebb, tapasztalt, rutinos, elkötelezett társaik jól kiegészítik egymást és magas szakmai színvonalú közös munkára képesek.
Az intézmény dolgozói folyamatosan képezik magukat, részt vesznek az intézményi innovációban, pályázatokon. A fiatal kolléganők szívesen vesznek részt különböző tanfolyamokon, legtöbbjüket nagy tudásvágy hajtja.
Az intézmény tárgyi feltételei nagyon jók. Hatalmas játszóudvar várja a gyermekeket. Az udvaron és a csoportszobákban az életkornak megfelelő, biztonságos, korszerű játékeszközök találhatóak.
Fontosabb mérföldkövek az intézmény életében:
- 1974: megalakul az intézmény Napközi Otthonos Óvoda néven.
- 1999: fennállásának 25. évfordulóján a Hársfa Óvoda nevet vette fel az intézmény. Ebben az évben készítette el a nevelőtestület a helyi óvodai programot, melyben a környezettudatosságot, a környezetvédelemre való nevelést és a fenntartható fejlődés fontosságát emelte ki.
- 2009: a szolgálati lakás átalakítására került sor. Harmadik óvodai csoportként a 2010/2011-es nevelési évtől fogva egységes óvoda-bölcsődeként működött az intézmény, így már nem csak a három, de a két éves gyermekek fogadására is lehetőség nyílt.
- 2010: a tető héjazat cseréje történt meg.
- 2011: gyógynövény specifikus zöld óvodaként is működik az intézmény.
- 2014: a külső hőszigetelés, vakolás valósult meg. 2014-től részt veszünk a Minta Menza Programban. Ekkor került sor a főzőkonyha bővítésére is. Azóta a konyha az iskolát és a szociálisan rászoruló étkezőket is ellátja az óvodások mellett.
- 2016 és 2017: TOP pályázat benyújtása, melynek segítségével a teljes bölcsődés korosztály (5 hónapostól 3 évesig) ellátását biztosítani tudja az intézmény egy mini bölcsőde intézményegységben és egy új óvodai csoportszoba is kialakításra kerül.
- 2017: TOP pályázat elnyerése.
- 2017-2020: Esélyteremtő Óvoda projekt a hátrányos helyzetű gyermekek segítésére.
- 2018/2019-es nevelési évtől a Halimbai Hársfa Óvoda és Családi Bölcsőde nevet viseli intézményünk. Az intézmény átalakítás oka: országos szinten megszűntek az egységes óvoda- bölcsődék, helyettük a teljes bölcsődés korosztály ellátása, fogadása kötelező. A nyertes TOP pályázatból felépülő épület átadásáig a korábbi logopédiai foglalkoztató szoba helyén egy családi bölcsőde került kialakításra.
- 2018/19-es nevelési évtől valamennyi csoportunk egy-egy gyógynövény nevét viseli (Borsika Bölcsőde, Csipkebogyó, Nefelejcs, Pitypang óvodai csoportok).
- 2020: intézmény bővítése építkezés formájában, egy mini bölcsőde intézmény és egy óvodai csoportszoba építése. 2020 szeptemberére elkészült az új intézmény épülete, amit 2021-es nevelési évtől tudtak a gyerekek birtokba venni.
Az intézmény specifikációja, erősségei, fontos feladatai:
A település adottságaiból kifolyólag a gyógynövény kultusz ápolása és átadása határozza meg az óvoda arculatát (gyógynövény specifikus zöld óvoda). A Dr. Szalai Miklós Emlékház, Gyógynövényes Tankert és Oktatóközponttal szoros kapcsolatban működik együtt az óvoda. A gyógynövény specifikus zöld óvodai működésnek köszönhetően a hozzánk járó gyermekek gyógynövényes alapismeretekkel és lakóhelyük értékeinek alapos ismeretével kezdik meg az iskolát. Minden csoport saját kerttel rendelkezik, amit az adott évben gondoz és ápol. Megtanulják a növények neveit, a gondozás folyamatát és a kerti szerszámokkal is megismerkednek. Az óvodakerteken kívül rendszeres látogatói vagyunk a Tankertnek is, ahol kert projekt során történik a gyerekek fejlesztése.
A 2010 óta folyamatosan megvalósuló bölcsődei ellátás nagyon magas szakmai színvonalon történik. A szakképzett személyzet a napközbeni gyermekfelügyelet intézményes lehetőségein belül a lehető legtöbb ismeretet, tudást adja át a 3 év alatti gyerekeknek. Bölcsődénkből óvodánkba továbblépő gyermekeink önállóak a gondozási műveletek terén, motiváltak, jól neveltek, érdeklődőek, nyitottak, különböző kreatív technikákat már ismernek.
Az intézmény dolgozói fontosnak tartják a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartást és együttműködést, így számos ingyenes, színvonalas családi programot biztosítunk számukra. Közös kirándulást valósítunk meg természeti környezetbe, a település társadalmi értékeihez. Óvodai rendezvényeink a családok számára:
- Mikulás ünnep mesejátékkal,
- Busó-nap Kisze-báb égetéssel,
- Madarak és Fák napja a Malomvölgy pihenőparkban (Hársfa Ovi névadó nap),
- Gyermeknap és évzáró.
A szülőkkel való jó kapcsolat kialakítása már az óvodába lépés előtt megkezdődik a Kismama Klub által, ahol az érdeklődő szülők megismerhetik intézményünket és óvodapedagógusainkat.
Az intézményben különböző fejlesztő terápiák valósulnak meg délelőttönként térítésmentesen a segítségre szoruló gyerekeknek. A gyógypedagógiai órákat, a logopédiai fejlesztést és a kutyás terápiát utazó szakemberek biztosítják. A különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel saját fejlesztő pedagógusunk is foglalkozik. A hátrányos helyzetű gyermekek külön segítséget kapnak a 2017-2020 között megvalósuló Esélyteremtő Óvoda projekt megvalósítása, ezt követően pedig fenntartása által.
Tehetség- műhely foglalkozások is zajlanak az intézményben. Valamennyi nagycsoportos gyermek (két év –gyermektükör- megfigyelést követően) hetente tehetség műhelyben fejlesztheti erősségeit. A gyermektánc, a zenei, a rajz, a sakkjátszótér, a természettudományos és a dráma tehetség-műhelyek szintén délelőtt működnek. Tavasszal a nagycsoportosok úszótanfolyamon is részt vesznek, fiatalabb társaik pedig vízhez szoktatáson, melyet az ide járó gyerekek számára az intézmény finanszíroz.
A külön foglalkozások és a mozgásos tevékenységek az intézmény tornaszobájában valósulnak meg.
Lehetőségeinkhez mérten színesítjük programjainkat. Óvodánk alapítványa (Halimbai Óvodásokért Alapítvány, adószáma: 18929964-1-19) rendszeresen segíti, bővíti programjainkat az adók 1%-ból és az évente megrendezett bál bevételéből.
Szoros együttműködésre törekszünk a családokkal a gyermekek harmonikus fejlesztése érdekében. Rendezvényeinket a szülők szívesen látogatják, az intézményt segítő kezdeményezésekben és önkéntes munkában aktívan részt vesznek.
Elme-torna (képességfejlesztő társasjáték gyűjtemény) referencia intézmény vagyunk az iskolával közösen.
Bármilyen ételallergiával küzdő gyermek ellátásáról tudunk gondoskodni a legkorszerűbb feltételek biztosításával. Diétás szakácsunk és csapatának tudása messze földön ismert. 
Nagy szeretettel és korszerű körülmények között várjuk a 0-7 éves korosztály képviselőit elsősorban Halimba és Szőc községekből.
Az intézmény dolgozói:

Kovács Attiláné (óvodavezető)

Babosné Hock Márta (int.vez. helyettes, óvodapedagógus)

Fülöp Dorottya (óvodapedagógus)

Gyulovics-Marton Eszter (óvodapedagógus)

Márton Eszter (óvodapedagógus)

Tóth Brigitta Aranka (óvodapedagógus)

Malánics-Ruszkai Andrea (óvodapedagógus)

Berzsenyi-Simon Szilvia (óvodapedagógus)

Borsodi-Benke Viktória (óvodapedagógus)

Gazdag Csilla (csecsemő- és kisgyermekgondozó)

Gyenge-Pap Edit (helyettes kisgyermekgondozó, bölcsődei dajka)

Hadi-Csiszér Brigitta (bölcsődei dajka)

Puha Réka (dajka)

Szecsődi Anett (dajka)

Szarka Jánosné (dajka)

Tasner Istvánné (óvodatitkár)

Baráth András (gazdasági ügyintéző)

Kócsné Vajai Zita (pedagógiai asszisztens)

Leskovics Ildikó (pedagógiai asszisztens)

Makkosné Balogh Adrienn (élelmezésvezető)

Gyulovics Lászlóné (diétás szakács, szakács)

Preininger Zoltánné (szakács)

Gősiné Baki Éva (konyhai kisegítő)

Orsós Sándorné (konyhai kisegítő)

Takács Gyuláné (konyhai kisegítő)

Baloghné Varga Zsanett (ételkiosztó-iskola)

Tormáné Fagyas Írisz (ételosztó-iskola)

Horváth Gáborné (ételkiosztó-iskola)


Háziorvosi rendelő és Körzeti Védőnői Szolgálat

Cím: Halimba, Ady E. u. 15
Telefon: 88/237-013, 70/ 372-9329
Fax:
E-mail cím: halimbarendelo@gmail.com

Az intézmény leírása
Dr. Dávid Éva háziorvos, üzemorvos, iskolaeü-, ifjúságvédelem szakorvosa.
Rendelési idő Halimbán: hétfő: 8 -11, kedd: 13 -17, szerda: 8 -11, péntek: 8 -12.

Telefon: 88/237-013
Tanácsadás: kedd: 11.00-12.00.
Iskola-egészségügy: 12.00-13.00.
Fogorvosi ellátás: Ajkán
Orvosi ügyelet: 16.00-tól másnap 08.00-ig: Ajka-Padragkút, Iparos u. 8.
Telefon: 88/412-104

Körzeti Védőnői Szolgálat (Halimba, Szőc): Halimba, Ady E. u. 15.

Bemutatkozás:

Halimba község védőnői szolgálatát egy főállású védőnő látja el.
A körzethez tartozik egy csatolt község, Szőc. Egy általános iskola és egy óvoda van a gondozási körben. A község óvodájába, 2010-től, 2 éves kor betöltése után iratkozhatnak be a gyermekek. Mind a két intézménnyel jó a kapcsolat, együttműködés.

A védőnői tanácsadó könnyen megközelíthető, akadálymentesített épületben helyezkedik el. Az épület állapota jó, belső helyiségei, illetve felszereltsége a 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározottaknak megfelel. A tanácsadó fenntartója és üzemeltetője: Halimba Község Önkormányzata ( www.halimba.hu )

Területi védőnő

Szalai Katalin (okleveles védőnő, babamasszázs oktató, CSVSZ tanácsadó)

Elérhetőség:
8452, Halimba Ady Endre utca 15
06/20-566-3252
vedono@halimba.hu


Önálló védőnői tanácsadás:
Kedd: 8.00-10.00; 13.00-15.00

NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ KÖZPONT

8454 Nyirád, Park u. 1/A
Ügyfélfogadás: Művelődési Ház 8452 Halimba, Petőfi u. 22.
Ügyfélfogadás ideje: hétfő: 13.00-15.30; szerda: 8.30-14.30; péntek: 8.30-14.00
Családgondozó: Páhiné Zsédely Anikó
Tel: 06-20-470-9515
e-mail: nyiradono@gmail.com


Művelődési Ház

Cím: 8452 Halimba, Petőfi u. 22.
Telefon: +36 88 237 067 és +36 20 263 8388
E-mail cím: muvhaz@halimba.hu
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig: 8.00-16.00
A nyitva tartás a rendezvények,programok idejéhez igazodik.

Szolgáltatások:
-internet
-fénymásolás
-nyomtatás
-csocsó
-billiárd
-kondicionáló terem
-ping-pong

Az intézmény dolgozói:
Lukács Zsanett művelődésszervező
Molnár Viktória takarító8452 Halimba, Petőfi S. u. 16 E-mail: hivatal [ kukac ] halimba.hu