[ BEZÁR ]

Hírek
Művelődési ház (IKSZT)
Dokumentumok
Halimba
Önkormányzat
Civil szervezetek
Intézmények
Vállalkozók
Galéria
Közérdekű adatok
Kapcsolat
Csatornázás
Halimbai hírek
Gyógynövény Tankert
Települési Értéktár
Pályázatok
Geotúrák

1.4. Közalapítványok

A szerv hivatalos neve: Halimba Községért Közalapítvány
Székhelye: 8452 Halimba, Petőfi Sándor u.16.
Telefon: 88/237-003
Levelezési cím: 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16.
E-mail cím: halimba@vazsonykom.hu
A szerv honlapja Önkormányzat honlapján: www.halimba.hu
Képviselő neve: Vörös László
Alapító okirat:
Kezelő szerv tagjainak felsorolása:
A kuratórium elnöke: Vörös László
A kuratórium tagjai: Molnár Zsanett, Vörös-Fekete Eszter

Az alapítvány 1996-ban Halimba község Önkormányzata hozta létre, 1998-ban a bíróság közhasznú nyilvántartásba vette. Induló vagyona 100.000 Ft volt.
Célja: Halimba község intézményeinek, társadalmi szervezeteinek, személyegyesüléseinek és a község fejlesztési céljainak támogatása. A közalapítvány céljai megvalósítása érdekében közhasznú tevékenységeket folytat és támogat:
Egészség-megőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, (a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenységek kivételével) Vagyona gyarapításának módja: közhasznú céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat, támogatások gyűjtése, a lakosság által felajánlott személyi jövedelemadók 1 %-a. A szervezet vezető tisztségviselői munkájukért rendszeres juttatásban nem részesülnek. A közalapítvány kuratóriumának tagjai feladatukat társadalmi munkában látják el. A közalapítvány tevékenységéből kiemelkedik a község fejlesztése és a tanulók, gyermekek támogatása érdekében végzett munka.8452 Halimba, Petőfi S. u. 16 E-mail: hivatal [ kukac ] halimba.hu