[ BEZÁR ]

Hírek
Művelődési ház (IKSZT)
Dokumentumok
Halimba
Önkormányzat
Civil szervezetek
Intézmények
Vállalkozók
Galéria
Közérdekű adatok
Kapcsolat
Csatornázás
Halimbai hírek
Gyógynövény Tankert
Települési Értéktár
Pályázatok
Geotúrák

2.3. Közszolgáltatások

Kötelezően ellátandó feladatok
Az önkormányzat köteles gondoskodni:
a) az egészséges ivóvíz ellátásról,
b) óvodai nevelésről,
c) az egészségügyi és szociális alapellátásról,
d) gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról,
e) a könyvtári szolgáltatás ellátásáról,
f) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről,
g) a közvilágításról,
h) a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról
i) a Polgármesteri Hivatal működtetéséről.

Közszolgáltatások
Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében:

a településfejlesztés, a területrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak, közterületek fenntartása, a helyi köztisztaság, a település-tisztaság biztosítása, gondoskodás a tűzvédelem és közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi foglalkoztatás megoldásában, a közösségi tér biztosítása, a közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése, a lakosság tájékoztatásáról való gondoskodás a helyi tájékoztató eszközökön keresztül.


Közszolgáltatás megnevezése: Ivóvízellátás és szennyvíz-csatorna szolgáltatás
Közszolgáltatást szabályozó rendelet: Évente megalkotott ivóvízdíjról és szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról szóló rendeletek


Közszolgáltatás megnevezése: Közvilágítás szolgáltatás
Közszolgáltatást szabályozó rendelet: Fenntartása a tárgyévi költségvetési rendelet szerint biztosított, igénybe vétele díjmentes


Közszolgáltatás megnevezése: Köztemető és helyi közutak fenntartása
Közszolgáltatást szabályozó rendelet: 9/2000.(X.30.) önkormányzati rendelet, 8/2005.(VIII.25.)önkormányzati rendelet alapján
Díjak: Temetési hely megváltási és újraváltási díja: 10.000 Ft/ db


Közszolgáltatás megnevezése: Közművelődés, közösségi tér biztosítása
Közszolgáltatást szabályozó rendelet: 4/2000.(IV.28.)önkormányzati rendelet szerint biztosított, igénybe vétele díjmentes


Közszolgáltatás megnevezése: Egészségügyi alapellátás
Közszolgáltatást szabályozó rendelet: Háziorvosi rendelő és Védőnői Szolgálat fenntartása a tárgyévi költségvetési rendelet szerint biztosított


Önként vállalt feladatok:
1.) Településrendezés keretében építési telkek kialakítása.
2.) Szennyvízcsatorna hálózat fenntartása, hálózat fejlesztése
3.) Helyi civil szervezetek támogatása.
4.) Helytörténeti gyűjtemény kialakítása és fenntartása.

8452 Halimba, Petőfi S. u. 16 E-mail: hivatal [ kukac ] halimba.hu