[ BEZÁR ]
 Hírek
Mûvelődési ház (IKSZT)
Dokumentumok
Halimba
Önkormányzat
Civil szervezetek
Intézmények
Vállalkozók
Galéria
Közérdekû adatok
Kapcsolat
Csatornázás
Halimbai hírek
Gyógynövény Tankert
Települési Értéktár
Pályázatok
Geotúrák


Intézmények

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: Halimba, Petõfi S.u. 16.
Telefon: 88/237-003, 20/473-3320
E-mail cím: hivatal@halimba.hu , halimba@vazsonykom.hu;


Ügyfélfogadás:
hétfõtõl szerdáig: 8.00 – 12.00 12.30-15.30
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8.00– 13.00.
Ebédszünet: 12.00-12.30.Az intézmény dolgozói:1. Cséri Tímea, hivatalsegéd

 • fénymásolás
 • postázás


  2. Polgári János, ügyintézõ
  hivatal@halimba.hu
  • képviselõ-testületi ülések dokumentációi - Szõc
  • iktatás, irattározás
  • e-mailek kezelése
  • ivóvízzel, áramszolgáltatással, közvilágítással kapcsolatos ügyek
  • hulladékszállítással kapcsolatos ügyek
  • pályázatok kezelése
  • meghatalmazások (Telenor) ügyintézése
  • statisztikák
  • temetõkönyvi nyilvántartások
  • hagyatéki ügyek intézése - Szõc


  3. Rajmon Gabriella, ügyintézõ
  ÿ ado@halimba.hu
  • talajterhelési díj
  • iparûzési adó
  • magánszemélyek kommunális adója
  • beszedett idegenforgalmi adó
  • méhészeti tevékenység
   ÿ
  • termõfölddel kapcsolatos ügyek
  • kereskedelmi tevékenység folytatásához kapcsolódó ügyek
  • képviselõ-testületi ülések dokumentációi - Halimba


  4. Tasner Lászlóné, ügyintézõ
  szocig@halimba.hu
 • szociális ellátások
 • gyermekvédelmi támogatások
 • hagyatéki ügyek - Halimba
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyek
 • munkaügyek

  5. Molnár Zsanett, ügyintézõ
  penzugy@halimba.hu
  • költségvetés
  • könyvelés
  • házipénztár • Cimkk:

  Nyirádi Erzsébet Királyné Általános Iskola Dr. Szalai Miklós Tagintézménye

  OM azonosító: 037118
  Fenntartó: Pápai Tankerületi Központ
  Igazgató: Nagy Noémi
  Cím: 8452 Halimba Petõfi utca 39.
  Telefon: 06-88/ 237-006
  Fax: 06-88/ 237-006
  e-mail cím: halimbasuli@gmail.com iskola@halimba.hu
  honlap: http:szalaim-halimba.edu.hu/

  Iskolánk bemutatása
  Halimba a Déli-Bakony és a Kisalföld találkozásánál fekszik. Részben földrajzi fekvésének köszönheti, hogy gyógynövényfajokban az ország egyik leggazdagabb területe. Iskolánk névadója, Dr. Szalai Miklós pontosan ezért kérte, hogy itt teljesíthesse papi szolgálatát. A község környékén 400 féle gyógynövényt gyûjtött össze és írt le. A növények hatását vizsgálta, belõlük teákat készített, azokkal gyógyította a környékbeli és a világ minden részérõl idelátogató betegeket. Õ maga egyszerûen, takarékosan élt, a természet közelségében és azzal összhangban tevékenykedett.
  Az iskola 1996-ban vette fel Dr. Szalai Miklós nevét. Az õ szellemisége határozza meg iskolánk célkitûzéseit. A természet szeretetére, környezetünk védelmére, embertársaink tiszteletére és a bajbajutottak segítésére sarkall minket. Ezeket az értékeket szeretnénk átadni az iskola tanulóinak és a falu lakosságának.
  Az évente megrendezésre kerülõ Szalai Emlékversenyen lehetõségünk van a környékbeli iskolák diákjait és pedagógusait is megismertetni névadónk szellemi örökségével.
  Településünk lakossága 1232 fõ (2019.), iskolánkban 159 diák tanul.
  Az iskola három épülete körülöleli a nagy, füves udvart és egy sportpályát.
  Az iskola technikai és személyi feltételei magas szintû oktatást tesznek lehetõvé. A pedagógusok a hagyományos módszerek és eszközök mellett az új lehetõségeket is kihasználják. Könyvtárunk és jól felszerelt informatika szaktantermünk ugyanúgy a diákok rendelkezésére áll, mint a hagyományos technika terem és az új interaktív táblák.
  A kis iskola elõnye, hogy a gyerekek számára az egyéni törõdés, felzárkóztatás
  tehetséggondozás könnyen megoldható. Tanítványaink sikeresen szerepelnek a szaktárgyi és sportversenyeken. A közeli kapcsolat és a személyes példa lehetõvé teszi a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozását.
  Valamennyi pedagógus sajátjának érzi, hogy tantárgyán belül minél többet tegyen a fenntartható nevelés érdekében.

  Az intézmény dolgozói  Halimbai Hársfa Óvoda, Mini Bölcsõde és Konyha

  Cím: Halimba, Bányász utca 18.
  OM: 202586
  Az intézmény fenntartója: Halimba Község Önkormányzata
  A fenntartó székhelye: 8452 Halimba, Petõfi u. 16.
  Telefon: 06-88/ 237-010
  Fax: 06-88/ 237-010
  E-mail cím: harsfaovoda@halimba.hu

  Adószám: 15818566-2-19
  Óvodavezetõ: Kovács Attiláné

  Az intézmény leírása

  Halimba település Veszprém megyében a déli Bakony lábánál Ajkától 13 km-re található. Halimba neve a bauxitról és a „gyógyfüves papról”, Dr. Szalai Miklós esperesrõl ismert. A település közepén található a Halimbai Hársfa Óvoda, Mini Bölcsõde és Konyha intézmény, ami 1974-ben Napközi Otthonos Óvoda néven alakult meg és indította óvodai tevékenységét. Jelenleg a 78+8 férõhelyes intézményben 3 óvodai és egy 8 férõhelyes mini bölcsõdei csoport mûködik.
  A gyermekek Halimba, Szõc településekrõl kötelezõ felvételt biztosítva érkeznek hozzánk. Alapító okiratunk lehetõvé teszi, hogy a családok Ajka- Padragkút, Öcs, Pula, Taliándörögd, Nagyvázsony, Nyirád, Devecser, Ajka, Tapolca, Sümeg településekbõl is intézményünket válasszák, a szabad óvoda választás lehetõségével élve. A gyermekcsoportok számára három homogén csoportot biztosít az intézmény és egy mini bölcsõdei csoportot. A kiscsoportba 2,5-3 éves gyerekek járnak. A középsõ csoportban a 4 -5 éveseket, a nagycsoportban az 5-6-7 éveseket fogadjuk.
  Az intézmény személyi feltételei biztosítottak, jelenleg 1 fõ kisgyermek gondozó 1,5 fõ bölcsõdei dajka segítségével látja el a 3 év alatti gyermekeket és 6 fõ óvodapedagógus dolgozik aktívan. Három fõ óvodapedagógus van CSED-en, GYED-en. Az óvodapedagógusok munkáját 1 fõ pedagógiai asszisztens és 3 fõ dajka segíti. Az óvodapedagógusok közül mindenki rendelkezik felsõfokú szakirányú végzettséggel. A nevelõtestületünk tagjai közül 1 fõ vezetõi szakvizsgával, 1 fõ fejlesztõ óvodapedagógus szakvizsgával, 1 fõ pedig tehetséggondozó szakvizsgával rendelkezik. Az irodai adminisztrációs feladatokat 1 fõ óvodatitkár segíti. A különleges bánásmódot igénylõ gyermekeink fejlesztésében speciálisan képzett szakemberek (gyógypedagógus, utazó logopédus, kutyás terapeuta, szociális munkás, fejlesztõpedagógus) segítik munkánkat. Az óvodapedagógusok életkor szerint 1 fõ 20-25 éves, 2 fõ 30-35 év közötti, 3 fõ 35-40 év közötti, 2 fõ pedig 50-55 év közötti. Az energikus, fejlett digitális kompetenciákkal rendelkezõ, elhivatott fiatal pedagógusok és az idõsebb, tapasztalt, rutinos, elkötelezett társaik jól kiegészítik egymást és magas szakmai színvonalú közös munkára képesek.
  Az intézmény dolgozói folyamatosan képezik magukat, részt vesznek az intézményi innovációban, pályázatokon. A fiatal kolléganõk szívesen vesznek részt különbözõ tanfolyamokon, legtöbbjüket nagy tudásvágy hajtja.
  Az intézmény tárgyi feltételei nagyon jók. Hatalmas játszóudvar várja a gyermekeket. Az udvaron és a csoportszobákban az életkornak megfelelõ, biztonságos, korszerû játékeszközök találhatóak.
  Fontosabb mérföldkövek az intézmény életében:
  - 1974: megalakul az intézmény Napközi Otthonos Óvoda néven.
  - 1999: fennállásának 25. évfordulóján a Hársfa Óvoda nevet vette fel az intézmény. Ebben az évben készítette el a nevelõtestület a helyi óvodai programot, melyben a környezettudatosságot, a környezetvédelemre való nevelést és a fenntartható fejlõdés fontosságát emelte ki.
  - 2009: a szolgálati lakás átalakítására került sor. Harmadik óvodai csoportként a 2010/2011-es nevelési évtõl fogva egységes óvoda-bölcsõdeként mûködött az intézmény, így már nem csak a három, de a két éves gyermekek fogadására is lehetõség nyílt.
  - 2010: a tetõ héjazat cseréje történt meg.
  - 2011: gyógynövény specifikus zöld óvodaként is mûködik az intézmény.
  - 2014: a külsõ hõszigetelés, vakolás valósult meg. 2014-tõl részt veszünk a Minta Menza Programban. Ekkor került sor a fõzõkonyha bõvítésére is. Azóta a konyha az iskolát és a szociálisan rászoruló étkezõket is ellátja az óvodások mellett.
  - 2016 és 2017: TOP pályázat benyújtása, melynek segítségével a teljes bölcsõdés korosztály (5 hónapostól 3 évesig) ellátását biztosítani tudja az intézmény egy mini bölcsõde intézményegységben és egy új óvodai csoportszoba is kialakításra kerül.
  - 2017: TOP pályázat elnyerése.
  - 2017-2020: Esélyteremtõ Óvoda projekt a hátrányos helyzetû gyermekek segítésére.
  - 2018/2019-es nevelési évtõl a Halimbai Hársfa Óvoda és Családi Bölcsõde nevet viseli intézményünk. Az intézmény átalakítás oka: országos szinten megszûntek az egységes óvoda- bölcsõdék, helyettük a teljes bölcsõdés korosztály ellátása, fogadása kötelezõ. A nyertes TOP pályázatból felépülõ épület átadásáig a korábbi logopédiai foglalkoztató szoba helyén egy családi bölcsõde került kialakításra.
  - 2018/19-es nevelési évtõl valamennyi csoportunk egy-egy gyógynövény nevét viseli (Borsika Bölcsõde, Csipkebogyó, Nefelejcs, Pitypang óvodai csoportok).
  - 2020: intézmény bõvítése építkezés formájában, egy mini bölcsõde intézmény és egy óvodai csoportszoba építése. 2020 szeptemberére elkészült az új intézmény épülete, amit 2021-es nevelési évtõl tudtak a gyerekek birtokba venni.
  Az intézmény specifikációja, erõsségei, fontos feladatai:
  A település adottságaiból kifolyólag a gyógynövény kultusz ápolása és átadása határozza meg az óvoda arculatát (gyógynövény specifikus zöld óvoda). A Dr. Szalai Miklós Emlékház, Gyógynövényes Tankert és Oktatóközponttal szoros kapcsolatban mûködik együtt az óvoda. A gyógynövény specifikus zöld óvodai mûködésnek köszönhetõen a hozzánk járó gyermekek gyógynövényes alapismeretekkel és lakóhelyük értékeinek alapos ismeretével kezdik meg az iskolát. Minden csoport saját kerttel rendelkezik, amit az adott évben gondoz és ápol. Megtanulják a növények neveit, a gondozás folyamatát és a kerti szerszámokkal is megismerkednek. Az óvodakerteken kívül rendszeres látogatói vagyunk a Tankertnek is, ahol kert projekt során történik a gyerekek fejlesztése.
  A 2010 óta folyamatosan megvalósuló bölcsõdei ellátás nagyon magas szakmai színvonalon történik. A szakképzett személyzet a napközbeni gyermekfelügyelet intézményes lehetõségein belül a lehetõ legtöbb ismeretet, tudást adja át a 3 év alatti gyerekeknek. Bölcsõdénkbõl óvodánkba továbblépõ gyermekeink önállóak a gondozási mûveletek terén, motiváltak, jól neveltek, érdeklõdõek, nyitottak, különbözõ kreatív technikákat már ismernek.
  Az intézmény dolgozói fontosnak tartják a szülõkkel való folyamatos kapcsolattartást és együttmûködést, így számos ingyenes, színvonalas családi programot biztosítunk számukra. Közös kirándulást valósítunk meg természeti környezetbe, a település társadalmi értékeihez. Óvodai rendezvényeink a családok számára:
  - Mikulás ünnep mesejátékkal,
  - Busó-nap Kisze-báb égetéssel,
  - Madarak és Fák napja a Malomvölgy pihenõparkban (Hársfa Ovi névadó nap),
  - Gyermeknap és évzáró.
  A szülõkkel való jó kapcsolat kialakítása már az óvodába lépés elõtt megkezdõdik a Kismama Klub által, ahol az érdeklõdõ szülõk megismerhetik intézményünket és óvodapedagógusainkat.
  Az intézményben különbözõ fejlesztõ terápiák valósulnak meg délelõttönként térítésmentesen a segítségre szoruló gyerekeknek. A gyógypedagógiai órákat, a logopédiai fejlesztést és a kutyás terápiát utazó szakemberek biztosítják. A különleges bánásmódot igénylõ gyermekekkel saját fejlesztõ pedagógusunk is foglalkozik. A hátrányos helyzetû gyermekek külön segítséget kapnak a 2017-2020 között megvalósuló Esélyteremtõ Óvoda projekt megvalósítása, ezt követõen pedig fenntartása által.
  Tehetség- mûhely foglalkozások is zajlanak az intézményben. Valamennyi nagycsoportos gyermek (két év –gyermektükör- megfigyelést követõen) hetente tehetség mûhelyben fejlesztheti erõsségeit. A gyermektánc, a zenei, a rajz, a sakkjátszótér, a természettudományos és a dráma tehetség-mûhelyek szintén délelõtt mûködnek. Tavasszal a nagycsoportosok úszótanfolyamon is részt vesznek, fiatalabb társaik pedig vízhez szoktatáson, melyet az ide járó gyerekek számára az intézmény finanszíroz.
  A külön foglalkozások és a mozgásos tevékenységek az intézmény tornaszobájában valósulnak meg.
  Lehetõségeinkhez mérten színesítjük programjainkat. Óvodánk alapítványa (Halimbai Óvodásokért Alapítvány, adószáma: 18929964-1-19) rendszeresen segíti, bõvíti programjainkat az adók 1%-ból és az évente megrendezett bál bevételébõl.
  Szoros együttmûködésre törekszünk a családokkal a gyermekek harmonikus fejlesztése érdekében. Rendezvényeinket a szülõk szívesen látogatják, az intézményt segítõ kezdeményezésekben és önkéntes munkában aktívan részt vesznek.
  Elme-torna (képességfejlesztõ társasjáték gyûjtemény) referencia intézmény vagyunk az iskolával közösen.
  Bármilyen ételallergiával küzdõ gyermek ellátásáról tudunk gondoskodni a legkorszerûbb feltételek biztosításával. Diétás szakácsunk és csapatának tudása messze földön ismert. 
  Nagy szeretettel és korszerû körülmények között várjuk a 0-7 éves korosztály képviselõit elsõsorban Halimba és Szõc községekbõl.

  Az intézmény dolgozói:


  • Kovács Attiláné (óvodavezetõ)

  • Babosné Hock Márta (int.vez. helyettes, óvodapedagógus)

  • Fülöp Dorottya (óvodapedagógus)

  • Gyulovics-Marton Eszter (óvodapedagógus)

  • Márton Eszter (óvodapedagógus)

  • Tóth Brigitta Aranka (óvodapedagógus)

  • Malánics-Ruszkai Andrea (óvodapedagógus)

  • Berzsenyi-Simon Szilvia (óvodapedagógus)

  • Borsodi-Benke Viktória (óvodapedagógus)

  • Gazdag Csilla (csecsemõ- és kisgyermekgondozó)

  • Gyenge-Pap Edit (helyettes kisgyermekgondozó, bölcsõdei dajka)

  • Hadi-Csiszér Brigitta (bölcsõdei dajka)

  • Puha Réka (dajka)

  • Szecsõdi Anett (dajka)

  • Szarka Jánosné (dajka)

  • Tasner Istvánné (óvodatitkár)

  • Baráth András (gazdasági ügyintézõ)

  • Kócsné Vajai Zita (pedagógiai asszisztens)

  • Leskovics Ildikó (pedagógiai asszisztens)

  • Makkosné Balogh Adrienn (élelmezésvezetõ)

  • Gyulovics Lászlóné (diétás szakács, szakács)

  • Preininger Zoltánné (szakács)

  • Gõsiné Baki Éva (konyhai kisegítõ)

  • Orsós Sándorné (konyhai kisegítõ)

  • Takács Gyuláné (konyhai kisegítõ)

  • Baloghné Varga Zsanett (ételkiosztó-iskola)

  • Tormáné Fagyas Írisz (ételosztó-iskola)

  • Horváth Gáborné (ételkiosztó-iskola)  Halimba Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsõde emlékplakett


  Gyakornoki szabályzat Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsõde - (496.6 KByte)
  Házirend Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsõde - (536.36 KByte)
  A MAGYAR GYERMEKVÉDELMI RENDSZER MÛKÖDÉSE AZ ONLINE KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNÕ GYERMEKVESZÉLYEZTETÉS TÛKRÉBEN - (550.28 KByte)
  SZMSZ Hársfa Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsõde - (4298.98 KByte)
  Beíratás 2018 - (5328.21 KByte)
  Pedagógiai Program - (1284.77 KByte)

  Ingyenes program .doc, s .xls fjlokhoz
  Ingyenes program .pdf fjlokhoz

  Háziorvosi rendelõ és Körzeti Védõnõi Szolgálat

  Cím: Halimba, Ady E. u. 15
  Telefon: 88/237-013, 70/ 372-9329
  Fax:
  E-mail cím: halimbarendelo@gmail.com

  Az intézmény leírása
  Dr. Dávid Éva háziorvos, üzemorvos, iskolaeü-, ifjúságvédelem szakorvosa.
  Rendelési idõ Halimbán: hétfõ: 8 -11, kedd: 13 -17, szerda: 8 -11, péntek: 8 -12.

  Telefon: 88/237-013
  Tanácsadás: kedd: 11.00-12.00.
  Iskola-egészségügy: 12.00-13.00.
  Fogorvosi ellátás: Ajkán
  Orvosi ügyelet: 16.00-tól másnap 08.00-ig: Ajka, Korányi u.1. Kórház, Fertõzõ épülete
  Telefon: 88/521-844, 88/521-800/241.

  Körzeti Védõnõi Szolgálat (Halimba, Szõc): Halimba, Ady E. u. 15.

  Bemutatkozás:

  Halimba község védõnõi szolgálatát egy fõállású védõnõ látja el.
  A körzethez tartozik egy csatolt község, Szõc. Egy általános iskola és egy óvoda van a gondozási körben. A község óvodájába, 2010-tõl, 2 éves kor betöltése után iratkozhatnak be a gyermekek. Mind a két intézménnyel jó a kapcsolat, együttmûködés.

  A védõnõi tanácsadó könnyen megközelíthetõ, akadálymentesített épületben helyezkedik el. Az épület állapota jó, belsõ helyiségei, illetve felszereltsége a 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben meghatározottaknak megfelel. A tanácsadó fenntartója és üzemeltetõje: Halimba Község Önkormányzata ( www.halimba.hu )

  Területi védõnõ:

  Szalai Katalin (okleveles védõnõ, babamasszázs oktató, CSVSZ tanácsadó)

  Elérhetõség:
  8452, Halimba Ady Endre utca 15
  06/20-566-3252
  vedono@halimba.hu
  weboldal


  Önálló védõnõi tanácsadás:
  Kedd: 8.00-10.00; 13.00-15.00  NYIRÁDI SZOCIÁLIS SEGÍTÕ KÖZPONT
  8454 Nyirád, Park u. 1/A
  Ügyfélfogadás: Mûvelõdési Ház 8452 Halimba, Petõfi u. 22.
  Ügyfélfogadás ideje: hétfõ: 13.00-15.30; szerda: 8.30-14.30; péntek: 8.30-14.00
  Családgondozó: Páhiné Zsédely Anikó
  Tel: 06-20-470-9515
  e-mail: nyiradono@gmail.com


  Mûvelõdési Ház

  Cím: 8452 Halimba, Petõfi u. 22.
  Telefon: 06 88 237 067 és 06 20 263 8388
  Fax:
  E-mail cím: muvhaz@halimba.hu
  Nyitva tartás:
  Hétfõtõl-péntekig: 8.00-16.00
  A nyitva tartás a rendezvények,programok idejéhez igazodik.  Szolgáltatások:
  -internet
  -fénymásolás
  -nyomtatás
  -csocsó
  -billiárd
  -kondicionáló terem
  -ping-pong  Az intézmény dolgozói:
  Lukács Zsanett mûvelõdésszervezõ
  Molnár Viktória takarító

  
  8452 Halimba, Petőfi S. u. 16 E-mail: hivatal [ kukac ] halimba.hu