[ BEZÁR ]

Hírek
Művelődési ház (IKSZT)
Dokumentumok
Halimba
Önkormányzat
Civil szervezetek
Intézmények
Vállalkozók
Galéria
Közérdekű adatok
Kapcsolat
Csatornázás
Halimbai hírek
Gyógynövény Tankert
Települési Értéktár
Pályázatok

Dokumentumok

Halimba Községért Közalapítvány 2018. évi beszámolója2019-06-03_K2t3l_201905301137.pdf - (621.6 KByte)
2019-06-03_eTlCn_201905301139.pdf - (2178.27 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Információátadási szabályzat (Halimba Község Önkormányzata)2018-05-02_LJcUQ_01_00026_0007_2018_halimba_inf_atada_szab_v02b_alairt.pdf - (429.49 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Településképi Arculati Kézikönyv2018-01-04_lSwpk_eloterjesztes3.pdf - (5219.67 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Helyi Esélyegyenlőségi Program2017-08-29_KJreZ_hep_felulvizsgalt_2017.pdf - (2861.09 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Lakossági tájékoztató kiadvány súlyos ipari balesetek esetére2019-01-24_uwGkq_lakossagi_tajekoztato_ipari_baleset_eseten_halimba.pdf - (4002.38 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció2016-06-07_nsgG7_kozbiztonsagi_es_bmk_halimba.pdf - (4679.02 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Halimba Község Településrendezési eszközeinek módosított dokumentációja (jóváhagyott)2016-01-05_iWQfM_halimba_jovahagyott_tervdokumentacio.pdf - (16931.01 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Robbanóanyag raktár biztonsági jelentésBiztonsági jelentés - (3831.01 KByte)
Veszélyes tevékenység szüneteltetése - (294.03 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Letölthető-Kereskedelmi nyomtatványokBejelentés nyitvatartás változásról - (20.5 KByte)
Bejelentés kereskedelmi tevékenység folytatásáról - (58 KByte)
Működési engedély iránti kérelem - (49 KByte)
Bejelentés adatváltozásról - (58 KByte)
Bejelentés megszűnésről (Üzlet bezárás) - (25.5 KByte)
Működési engedély módosítása - (52 KByte)
Szálláshely üzemeltetési engedély iránti kérelem - (26 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Letölthető-Adó nyomtatványok

Gépjárműadó bevallás - (34.5 KByte)
Ideiglenes iparűzési adó bevallás - (41.5 KByte)
Túlfizetés visszautalása iránti kérelem - (40 KByte)
Átvezetés iránti kérelem (adószámlák között) - (32 KByte)
Mentességi kérelem, magánszemélyek kommunális adójához - (27 KByte)
Önellenőrzés helyi iparűzési adó - (50 KByte)
Bevallás 2012 évről helyi iparűzési adó (kitölthető exel tábla) - (254 KByte)
Bevallás 2013. évről helyi iparűzési adó (kitölthető exel tábla) - (317.5 KByte)
idegenforgalmiadó vendégéjszakán alapuló - (48 KByte)
Talajterhelési díj bevallás 2013 - (31.5 KByte)
Bejelentés desztilláló-berendezés tulajdonjogának megszerzéséről - (159.89 KByte)
Bevallás előállított magánfőzött párlat után - (79.07 KByte)
Bevallás 2014. évről helyi iparűzési adó (kitölthető exel tábla) - (358 KByte)
Helyi iparűzésiadó bevallás 2015 - (1697.95 KByte)
Adóelőleg kiegészítés - (713.86 KByte)
Bejelentkezés HIPA - (891 KByte)
Ideiglenes jellegű iparűzési adó bevallás - (735.32 KByte)
Adóigazolás iránti kérelem - (14.64 KByte)
Magánszemélyek kommunális adója bevallás - (122 KByte)
Magánszemélyek kommunális adója megállapodás több tulajdonos esetén - (33.5 KByte)
Talajterhelési díj bevallás - (33.5 KByte)
Adó előleg kiegészítés 2016 - (713.86 KByte)
Helyi iprűzési adó bevallás 2016 - (1860.38 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Letölthető-Szociális nyomtatványokKérelem ápolási támogatás megállapításához - (59 KByte)
Kérelem gyógyszertámogatás megállapításához - (58.5 KByte)
Kérelem rendkívüli települési támogatás igényléséhez - (56.5 KByte)
Kérelem rendkívüli települési támogatás kamatmentes kölcsön formájában való igényléséhez - (55.5 KByte)
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához - (112 KByte)
Igénybejelentés iskolakezdési támogatásra való jogosultsághoz - (14.04 KByte)
Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás (étkeztetés) igénybevételéhez - (67.5 KByte)
Kérelem lakhatási támogatás megállapítására - (78 KByte)
Kérelem szülési támogatás igényléséhez - (51.5 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

HirdetményekFakivágási engedély kérelem - (30.88 KByte)
Állati tetemek elhelyezési lehetősége - (39.36 KByte)
Körjegyzőség megszűnése - (23.5 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

NyilvántartásokNyilvántartás vásárokról, piacokról - (20.68 KByte)
Nyilvántartás termelői piacokról - (21.21 KByte)
Szolgáltatók, amelyek tekintetében a szolgáltatási tev. jogerősen megtiltott - (20.05 KByte)
Zenés, táncos rendezvények - (13.71 KByte)
Nyilvántartás bevásárlóközpontokról - (13.89 KByte)
Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység - (211.81 KByte)
Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység - (313.12 KByte)
Szálláshelyek nyilvántartása - (125.68 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Közbeszerzési tervekKözbeszerzési terv 2010 - (34 KByte)
Közbeszerzési terv 2011. - (49.35 KByte)
Közbeszerzési terv 2012. - (35.04 KByte)
Összegzés 2011.év - (75.76 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

Halimbai Hírek újság néhány számaÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK

A rendeletek a Nemzeti Jogszabálytár honlapján is megtalálhatók.Építészeti örökség - (24.5 KByte)
Környezetvédelemről szóló rendelet (helyi) - (63 KByte)
Közművelődésről (helyi) - (44.5 KByte)
Címerről - (683.5 KByte)
Vállalkozók kommunálisadója hatályon kívül helyezése - (25 KByte)
Az önkormányzat vagyonáról a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól - (2255.67 KByte)
Hulladékkezelési közszolgáltatásról - (4021.15 KByte)
Talajterhelési díjról - (24.77 KByte)
Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról - (137.8 KByte)
A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról - (635.6 KByte)
A helyi iparűzési adóról - (217.67 KByte)
A magánszemélyek kommunális adójáról - (273.43 KByte)
A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről - (151.58 KByte)
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról - (146.21 KByte)
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata - (13274.37 KByte)
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról - (8442.18 KByte)
Az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól - (3840.37 KByte)
Az idegenforgalmi adóról - (1702.34 KByte)
A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról - (181.46 KByte)
A temető használatáról és üzemeltetéséről szóló 5/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról - (2221.49 KByte)
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről - (1873.1 KByte)
A hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjról - (2581.73 KByte)
A partnerségi egyeztetés szabályairól - (3946.96 KByte)
A temető használatáról és üzemeltetéséről szóló 5/2016. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról - (1195.92 KByte)
A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról - (271 KByte)
A temető használatáról és üzemeltetéséről - (40.07 KByte)
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról szóló 14/2014. (XI.13.) rendelet módosításáról - (605.35 KByte)
A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról - (1078.76 KByte)
A településkép védelméről - (4998.3 KByte)
A közterületek használatáról - (370 KByte)
A szociális célú tűzifa juttatásáról - (28.58 KByte)
A köztisztviselők egyes juttatásairól és támogatásairól - (32.5 KByte)
Helyi Építési Szabályzat - (19827.5 KByte)
A térítési díjakról - (80.5 KByte)
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról - (32730.87 KByte)
´´Hello Halimba! Itt a Holnap´´ ösztöndíjprogramról - (2521.57 KByte)
A foglalkoztatáshoz kötődő lakhatási támogatási programról - (112 KByte)
A 2019. évi költségvetésről - (198 KByte)
2019. évi költségvetés mellékletei - (8301.84 KByte)

Ingyenes program .doc, és .xls fájlokhoz
Ingyenes program .pdf fájlokhoz

8452 Halimba, Petőfi S. u. 16 E-mail: halimba [ kukac ] vazsonykom.hu